top of page

Smith Metropolitan AME Zion Church

"The Metro" 

                    Address:

           124 Smith Street

Poughkeepsie, New York 12601

bottom of page